Sunday, 21 December 2014

A honlap az intézmény tükreA közzétételi lista törvényi és tartalmi hátteréről

Miben segít a közzétételi lista?
            Az iskolák és az óvodák a könnyen megoszthatnak információkat az intézményükről az internet segítségével. A megosztott információk segítségével tájékozódhatnak a szülők intézményválasztáskor, vagy például a köznevelési szakértők előzetesen a különböző pedagógiai-szakmai vizsgálatok során. Az összehasonlítás akkor működik igazán, ha az intézmények ugyanazon adatokat töltenek fel honlapjukra azonos minőséggel és tartalommal. A közzétételi lista, a törvényileg alapvetően fontos dokumentumok listája ebben segít. A hatályos jogszabályok nemcsak törvényi kötelezettséget rónak az intézményekre, hanem segítséget is adnak, hogy pontosan milyen formában kell megjeleníteni a lényeges adatokat.

Milyen jogszabályok kapcsolódnak az adatok megosztásához?
            Alapvetően két hatályos jogszabály szabályozza az oktatási-nevelési intézmények információszolgáltatását a nyilvánosság felé. Az első ide kapcsolódó törvény, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról[1] szóló törvény fejti ki részletesen a közintézmények információszolgáltatási kötelezettségeit. A törvény részletesen bemutatja a különböző intézménytípusokat, melyek kötelesek információt szolgáltatni magukról, illetve definiálja és bemutatja a különböző közzétételi listákat. Ebben a törvényben van leírva az információszolgáltatás módja is általánosan: az adatszolgáltatás digitális formában történjen, ki lehessen nyomtatni vagy letölteni adatvesztés nélkül a dokumentumokat díjszolgáltatás nélkül. Ezen kívül figyelni kell a személyes adatok védelmére is.

            A második kapcsolódó jogszabály a kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról[2]. A kormányrendelet részletesen bemutatja a közzétételi lista elemeit általánosan és köznevelési intézménytípusokra vonatkozóan is. A jogszabály szövegéből kiderül, hogy ezeknek az adatoknak minden tanévben, nevelési évben az október 1-jei állapotot kell tükröznie.
Az alábbi összeállítás csak tájékoztató jellegű, a törvények által támogatott helyes közzétételi lista a törvények részletes tanulmányozásával szerkeszthető meg.[3]
 
Milyen dokumentumokat tartalmazzon a közzétételi lista?
            A fent említett kormányrendelet részletesen és átláthatóan, pontokba szedve sorolja fel a közzétételi listákban megosztott dokumentumok sorát. A rendelet először általánosan részletezi a listát minden intézménytípusra vonatkozóan. Ez alapján minden intézménytípusban összesen hét különböző dokumentumot kell megosztani az érdeklődőkkel (lásd. 1. ábra).
            A felsorolt általános dokumentumokon kívül a rendelet részletesen felsorolja az egyes intézménytípusokra vonatkozó dokumentumokat. Ezek a specifikus dokumentumok bemutatják az ott dolgozók számát és végzettségét; a diákcsoportok számát és létszámát; a különböző tanulói versenyek eredményét; és az egyéb szabadidős foglalkozásokat. Kiemelném, hogy az iskolákban meg kell osztani az osztályok lemorzsolódási és bukási statisztikai adatait, valamint a házi feladatok és dolgozatok szabályait (lásd: 1. táblázat).

Technikai és tartalmi tanácsok
            Az iskolák és óvodák különböző módon osztják meg közzétételi listájukat honlapjukon. Fontos, hogy már a kezdőoldalon látható legyen a közzétételi lista menüje (felső vagy oldalsó menüben), hogy könnyen odataláljanak az olvasók. Ha valamelyik almenüben elrejtve található a lista, nem biztos, hogy végigböngészik az érdeklődők. Általános szabály nincs a lista megjelenítésére, de a törvény ajánlja, hogy a KIR-ben megjelenő formában tegyék azt. Érdemes a fejlécbe beleírni a hatályos jogszabályok számát, címét is, mellyel indokoljuk a lista közzétételét. 

Alapvetően kétfajta megjelentetés lehetséges. Az első típusban felsorolják a dokumentumtípusokat, és a felsorolás alatt egy vonallal elválasztva le lehet tölteni az egyes dokumentumokat. A másik verzió talán jobban kiaknázza az internet adta lehetőségeket: a dokumentumtípus linkjére rákattintva megjelenik a dokumentum. Érdemes úgy beállítani a linkeket, hogy új ablakban nyíljanak meg, és pdf formátumban legyenek feltöltve, nem wordben. Több intézmény lapján látható még a különleges közzétételi jegyzék kifejezés (ez a megnevezés a régebbi szabályozásban szerepelt), illetve konkrét utalást a korábbi, ma már nem hatályos jogszabályra is – a honlapok folyamatos frissítése, és a hatályos jogszabályok követése, átvezetése alapvető követelmény.
A honlapokon megjelenő, a törvényeknek is megfelelő információk nagy mértékben megkönnyítik a különböző olvasók objektív tájékoztatását, ők így kaphatnak megfelelő képet az intézmény életéről és dokumentumairól.
Megjelent: Közoktatás Vezető, 2014. novembert 18-19.

[1] 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 33. § és 37. §
[2] 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 23.§, 24.§ és 25.§ 
[3] A cikk megírásában és a törvények értelmezésében segítséget adott a Magyarországi Szülők Országos Egyesületének honlapja: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&fid=158&id=395


No comments:

Post a Comment