Wednesday, 14 March 2018

A saját eszközök felhasználásának előnyei és hátrányai, 1. részBYOD – 1. rész
A diákok nagy többsége ma már rendelkezik okostelefonnal. Ezek a mobiltelefonok esetenként sok alkalmazással rendelkeznek, és sokféle feladatot tudnak megoldani. Mégis a tanulókkal számos helyen az iskolában kikapcsoltatják ezeket az eszközöket. Milyen lehetőségek állnak a pedagógusok részére?

A kezdetektől a 21. századig – A cégektől az iskolákig
A BYOD (Bring Your Own Device – Hozd magaddal a saját eszközöd) gondolkodásmódja először a céges munkavállaláshoz kapcsolódott. A technológiai fejlődés miatt egyre több munkavállalónak lett saját eszköze, és ezeket a gépeket a munkahelyükre is bevitték akár munkavégzés céljából is. A vállalatok elsőként biztonsági okokra hivatkozva ezt tiltották, de később – korlátozásokkal – engedélyezték. Ma már ott tartunk, hogy sok cég támogatja használatukat, mert rájöttek, hogy a munkavállalók hatékonyan dolgozhatnak a saját maguk által kialakított és jól ismert digitális környezetben.
Az oktatásban is hasonló utat járnak be az intézmények. Tim Panagos rávilágít arra, hogy az iskolák először határozottan tiltották a mobileszközök használatát több okból kiindulva (digitális zaklatás, zavaró a tanulásban, a közösségi média túlzott használata, stb.) Más iskolák viszont BYOD-programokat indítottak el. Szabályrendszereket fogalmaztak meg, de bátorították is a diákokat az új technológia használatára, sőt módosították ennek érdekében tanterveiket is[1]. Kiss-Tóth Lajos kiemeli, hogy a diákok által kialakított munkakörnyezet hatékonnyá teheti az oktatási-pedagógiai folyamatot. „Ha az oktatásban a tanulót belekényszerítjük egy másik munkakörnyezetbe, teljesítményét és az attitűdjét negatív irányba befolyásoljuk.”[2]

Milyen előnyei vannak a saját eszközhasználatnak?
A szakirodalom alapján általánosan is számos előnyét lehet megtalálni a mobileszközökkel való tanulásnak. (Lásd alább külön kiemelve.) A saját eszközök használata ezzel szorosan összefügg, mivel ugyanúgy a mobileszközöket használják a diákok, csak ismert, saját platformokon.
            A BYOD-modell az állami pénzektől függő oktatási intézményeknek költséghatékony alternatívát jelenthet az eszközfejlesztésben. Az UNESCO a mobiloktatásról írt tanulmányában részletezi, hogy a modell kevés költséggel jár, mert nem kell az intézményeknek megvenni, fenntartani az eszközöket.  Így a BYOD-projekteket gyorsan be lehet vezetni, ahol a legtöbb tanulónak van mobil eszköze.[3]

            A tanulók ezeket az eszközöket sokszor rutinosan használják, és mindig kéznél vannak. Az adatokhoz és a szükséges információhoz való hozzájutás a wifi-hálózat elérése esetén folyamatos. A tanárokkal és a diáktársakkal való kommunikáció is gyors és sokoldalú lehet.[4]
            A tanulók a technika segítségével személyessé tehetik a tanulási folyamatot, hiszen a mobileszközök segítségével különböző tanulási szokásokat és stílusokat is felhasználhatnak a cél érdekében.[5] Az eszközök segítségével könnyebben támogatható a 21. századi tanulási környezet kialakítása. Segítségükkel a 4K (kommunikáció, kreativitás, kritikus gondolkodás, kollaboráció) igényeinek is jobban meg lehet felelni.[6]

Milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a BYOD használata esetén?
            Természetesen sok hátránnyal és nehézséggel is szembesülni kell, ha úgy döntünk, hogy a BYOD-modellt használjuk. Fontos szempont, hogy a biztonságos digitális teret létesítsünk a diákoknak. A rendszernek meg kell felelnie az adatvédelem és a káros oldalak ellen való védelem szempontjainak. Költségként jelentkezik, de ajánlott, hogy külön wifi-rendszer legyen elérhető a tanárok és a diákok számára.
            A megfelelő oktatási környezet kialakításához megfelelő technológiai háttér is szükséges. Az iskolai wifi-hálózatnak ki kell bírnia a megnövekedett adatforgalmat, és ehhez kapcsolódóan használható sávszélességet kell biztosítania. A különböző platformok és operációs rendszerek egybehangolása is nagy kihívást jelenthet a rendszergazdák és a tanárok számára.
            Mivel a diákok különböző anyagi háttérrel rendelkeznek, a különböző árú eszközökkel is rendelkezhetnek. Ez feszültséghez vezethet az tanulók között, mivel az eszközök státusszimbólumok is, és a kevésbé tehetős szülők gyerekei hátrányban érezhetik magukat.[7] Sőt vannak olyan szülők is, akik egyáltalán nem engedhetik meg gyermekük számára akár az egyszerűbb okostelefonok megvételét sem.
            A modell bevezetéséről kellőképpen tájékoztatni kell a diákokat, a résztvevő tanárokat és természetesen a szülőket. Ismertetni kell a résztvevőknek a kapcsolódó szabályokat, a modell lehetőségeit és nehézségeit, hogy teljes képet kapjanak a működéséről.

A cikksorozat következő részében áttekintjük, hogy az iskolák milyen szabályok bevezetésével alkalmazhatják a BYOD-modellt. Ezen kívül különböző konkrét esettanulmányokat is bemutatunk, amelyeket akár fel is lehet használni a mindennapi munka során.


[1] Tim Panagos, The Future of Education: BYOD in the Classroom, (https://goo.gl/8al9N5)
[2] Kiss-Tóth Lajos,  BYOD: Az oktatás támogatásának új lehetőségei, (https://goo.gl/6y3kQt), 3. o.
[3]Policy guidelines for mobile learning, (https://goo.gl/uUIUJ), 36. o.
[4] Herzog Csilla, Racsko Réka, Táblagép az osztályteremben, Iskolakultúra, 26. évfolyam, 2016/10. szám
[5] Dr. Abonyi-Tóth Andor, Dr. Turcsányi-Szabó Márta, A mobiltechnológiával támogatott tanulás és tanítás módszerei, (https://goo.gl/Vv4f4r), 15. o.
[6] Getting started with BYOD, (https://goo.gl/YcQZ8o)
[7] Ashley Wainwright, 20 Pros and Cons of implementing BYOD in schools, (https://goo.gl/mMMNK3)

No comments:

Post a Comment