Thursday, 13 March 2014

Kártyajáték számítógépen

A szókártyák felhasználása az oktatásban

Közép-Európa kártyákon
Nyolcadik osztályban földrajzból összefoglaltunk Közép-Európa témaköréből. A tankönyv összefoglalás fejezeténél a téma kulcsszavai fel voltak sorolva, de nem voltak meghatározva, csak az adott leckéknél. Házi feladatként tanítványaimnak meg kellett határozni a szavak jelentését, és leírni ezt a füzetükbe. Így újra visszalapozhattak a megfelelő tananyaghoz, és átolvashatták a tankönyv szövegét is. Ez a tanulási módszer elég hatékony, viszont ebben az esetben csak egy táblázatot készítettek a diákok a füzetükbe. A bal oszlopban fel voltak sorolva a kulcsszavak, a jobb oszlopban pedig a meghatározások.
1.kép: A Quizlet segítségével könnyen értékelhetjük tudásunkat

Ennek a táblázatnak a segítségével is jól meg lehet tanulni a legfontosabb fogalmakat, de talán jobb, ha ezek a fogalmak és a meghatározások kártyákon vannak, és forgatni, nézegetni lehet őket.  Természetesen hagyományos módon is lehet kártyákat készíteni: kivágni a papírdarabkákat, és a diákok rárajzolnak, vagy ráírják a definíciókat. Segítségükkel sokkal könnyebben mehet az ismétlés.
Sajnos utólag jutott eszembe, hogy online is készíthettek volna egyedül vagy közösen szókártyákat. Maga a folyamat is érdekesebb lehetett volna a tanulók számára, de a program által felajánlott játékok is változatosak, és élvezetesek lehettek volna. Végül saját magam szerkesztettem számukra egy online „kártyacsomagot”, amit meg is osztottam velük az iskolai földrajzos honlapon. A definíciók mellé tipikus képeket is mellékeltem, amivel vizuális segítséget is kaphattak. (1. kép) Szerencsére következő órán még idő is maradt órán játszani a kártyákkal, amit különösen élveztek a diákok, de otthon is letölthették a kártyákat, hogy gyakorolhassanak.

Webes alkalmazások szókártyákkal
            A fenti bevezetőből is kitűnik, hogy az online szókártyák a többi oktatásban használható alkalmazáshoz sok mindenben hasonlítanak. Lehet őket egyenként vagy közösen (újra)szerkeszteni, meg lehet őket osztani közösségi oldalakon, e-mailben vagy egy blogon. A kártyákhoz rendelhetünk képeket vagy hanganyagot. Ma már nem utolsó szempontnak számít az sem, hogy a szókártyás alkalmazásokat mobiltelefonon is jól lehet használni. Elég a tanulónak az okostelefonon letölteni a kártyákat, és akár hazafelé a buszon is tanulhatja vagy ismételheti a szavakat vagy a fogalmakat.
            A következő két részletesen bemutatott program (Flashcards, Quizlet) hasonlóképpen működik, de eltérő funkciókkal rendelkezik. Mindkettő használatához regisztrálni kell, ingyenesek és angol nyelvűek. Viszont használatuk könnyen elsajátítható alapfokú nyelvtudással is. A programok mind támogatják a magyar nyelvű ékezeteket, így akár magyar nyelv tanítására is kiválóan alkalmasak.

Kártyák Flashcards segítségével
           
2. kép: A Flashcards hangot is játszik. 
A kártya másik oldalát a Flip card gombbal nézhetjük meg.
A program a Microsoft Education Labs csomagjában található, és a http://flashcards.educationlabs.com oldaláról érhető el. Használatához Microsoft Silverlight telepítése szükséges. Új kártyacsomagot a Create (Létrehoz) gombbal lehet készíteni. A szerkesztőablakban megadhatjuk a címét, írhatunk róla leírást, betehetjük tantárgyi kategóriába, és választhatunk betűtípust. A Question (Kérdés) és az Answer (Válasz) oszlopokba írhatjuk be a kulcsszavakat és a definíciókat. Kapcsolhatunk képeket és hanganyagot a kártyák bármelyik oldalához, ha a kis ikonokra kattintunk. Képeket a számítógépünkről tölthetünk le. Egyből ellenőrizhetjük is, hogyan néz ki a kártyánk.
            Ha kész a kártyacsomag, akkor a fenti Play (Játszik) gombra kattintva választhatunk a saját vagy mások kártyacsomagjai közül. Ilyenkor a Review (Átnéz) gombra kattintva mind a két oldala látszik a kártyának, a Study (Tanulmányoz) gombbal fordítgathatjuk kártyánkat, míg a Type it in (Begépel) gomb segítségével beírhatjuk az adott fogalmat. Ha kapcsoltunk a kártyához hanganyagot, akkor könnyen le is játszhatjuk. Például ha madarakról készítünk kártyákat, akkor lejátszhatjuk a hangjukat is. (2. kép) Sajnos külön megosztás gombot nem találtam a programban, így csak a legfelső címsorban található linkkel tudjuk megosztani a munkánkat másokkal.

Quizletes kártyák
Talán a legjobb szókártyaprogram, több millióan használják világszerte. A www.quizlet.com oldalon érhető el. Nagyon sok hasznos funkciót használhatunk az alkalmazásban. Keresgélhetünk más elkészült kártyacsomagjai között, de készíthetünk magunk is újat. Az új kártyacsomagot a fenti menüsor Create a set gombjával készíthetünk. Itt is két oszlopba írhatjuk be a szavakat, illetve a definíciókat. A Quizletben viszont megadhatjuk a nyelvet is (magyar is van). A program felajánlja az auto-define funkciót, amikor beírunk egy-egy szót. Ilyenkor más Quizlet szótárak meghatározásaiból választhatunk (magyar is található szép számmal).
            Az elkészült kártyacsomagot megoszthatjuk mindenki mással, egy osztállyal, csak magunkkal és másokkal jelszó segítségével. Osztályt úgy hozhatunk létre, hogy begépeljük az adott osztály tanulóinak e-mailcímét, így csak ők láthatják és használhatják az adott kártyákat. A megosztás történhet egyszerű linkkel, közösségi oldalakon vagy beágyazva. Beállíthatjuk a csomag szerkesztőit is: saját magunk, egy adott osztály, vagy más felhasználók kapott jelszóval.
            Ha kész a csomagunk, számos játékot játszhatunk. Egyszerűen lapozgathatjuk kártyáinkat (többféle beállítás lehetséges - mindkét oldalát látjuk, vagy csak az egyiket). Rendezhetjük táblázatba a fogalmakat, de a Learn (Tanulás) funkcióban ad a program egy kártyát, itt beírhatjuk a meghatározást vagy a kulcsszót. A Speller (Kiejtés) funkció használatakor kiejt egy gépi hang egy szót, mi meg leírhatjuk. (Csak angol szavaknál működik). Ha rossz a helyesírás, akkor a program jelzi, hogy hol, és mi kijavíthatjuk. A Test (Teszt) menüpontban pedig dolgozatot állít össze az alkalmazás. A dolgozatban többféle feladat is van: meghatározás vagy definíció beírása, többszörös választás vagy igaz-hamis feladat. A Scatter (Szétszór) menüben egy játék található: itt az ablakban szétszórt kártyákat és definíciókat kell egymásra húzni. Végül a Race (Verseny) menüpont alatt egy másik játékot játszhatunk. Az ablakon keresztül végigvonul a definíció vagy a kulcsszó. Ilyenkor a meghatározást vagy a szót kell beírni gyorsan. A program minden funkcióban visszajelzést is ad, megnézhetjük, hogy mennyi kérdést hogyan és milyen gyorsan válaszoltunk meg. (3, 4. kép)

Hogyan használhatjuk fel a kártyákat az oktatásban?
            A szólistákat ki lehet nyomtatni (a Quizlet többféle lehetőséget is ad), így esztétikus, jól szerkesztett módon lehet szavakat vagy fogalmakat tanulni papírról. Nemcsak a listákat, hanem a kártyákat is kinyomtathatjuk. Ilyenkor kivágva az osztályteremben használhatjuk őket. Érdemes ebben az esetben több kártyacsomagot kinyomtatni, és 8-10 fős csoportokba rendezni a diákokat. Ekkor az a feladatuk, hogy olvassák fel a definíciót vagy a fogalmat, és a párjuk válaszoljon rá. Így láncszerűen végigmennek az összes fogalmon. A kártyákhoz nemcsak nyilvánvalóan kapcsolódó képeket társíthatunk, hanem valamilyen módon asszociálhatnak a képek a kulcsszavakhoz. Ilyenkor meg kell mondaniuk a tanulóknak, hogy milyen kapcsolat van a kép és a fogalom között.
            Online tanuláskor nagy segítség lehet, hogy az angol szavakat kimondja a Quizlet gépi hangon. Így a kiejtés gyakorlásához nagy segítséget nyújthat. A Speller segítségével hosszabb szövegeket is elmondathatunk a géppel, így diktálásos feladatot is szerkeszthetünk. Ezzel a helyesírást gyakorolhatjuk.
Gyűjtőmunkában is fejlesztheti a diákokat a program. Ekkor adott szempontokat előre közlünk a diákokkal, majd ők kártyákat készítenek ezeknek megfelelően. Például hormonokat jellemeznek (hol termelődnek, milyen hatásuk van). Ezt megtehetik egyénileg vagy közös munkában is. Természetesen az elkészült kártyacsomagot közösen ellenőrizhetjük, majd megoszthatjuk tanulás céljából.

3. kép: A Quizlet segítségével többféleképpen „kártyázhatunk”

A Race funkciót jól lehet akár egész osztállyal játszani, az én nyolcadikosaim talán ezt élvezték a legjobban. Ehhez ki kell vetíteni a versenyt projektorral. Ha kiválasztunk egy diákot, aki írja a válaszokat, a többiek bemondják a válaszokat. Csapatversenyt is játszhatunk, ilyenkor csak az adott csapat mondhatja a válaszokat.


Nyelvtanításban is jól alkalmazható a feladat igeragozás gyakorlásakor. Ilyenkor beírjuk az alapigét (pl: jugar – spanyolul játszani), a személyt (yo - te), és a diákoknak kell beírni a ragozott formát (itt: juego). Természetesen ebben az esetben előre megegyeztünk a diákokkal, hogy csak jelen idejű alakok lesznek, de több opció beírásával (igeidő, mód) nehezíthetjük a feladatot.
A cikk megjelent: Közoktatási Vezető, 2014. február, 46-48. o.

No comments:

Post a Comment