Sunday, 24 January 2016

Nyelvtantanítás filmrészletek segítségévelGrammatika mozgóképpel

Nyelvtanároknak sokszor nehézséget jelent a nyelvtantanítás problémája. A diákok sokszor száraznak tartják az elméleti magyarázatokat, a kapcsolódó feladatokat pedig unalmasnak. Valójában tényleg nehéz olyan feladatokat találni, mellyel nemcsak mechanikusan gyakoroltatjuk a nyelvtani szerkezeteket, hanem a diákok is érdekesnek találják, ráadásul a szerkezetek nyelvi kontextusban jelennek meg. A bemutatott oldal ebben a problémában próbál megoldást találni.

Hatékony módszer az angoltanításban
A honlapot a http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.hu/ oldalon találhatjuk meg. Ahogy a blog címe is elárulja - Filmrészletek nyelvtan ellenőrzésére – a honlapon letölthető filmrészletek találhatóak hozzá kapcsolódó angol nyelvtani problémákkal és feladatlapokkal. A blogot egy brazil nyelvtanár, Claudio Azevedo szerkeszti, és folyamatosan frissíti az oldalt tartalmakkal, nagyjából körülbelül félhavonta kerül fel egy új poszt a weblapra. (1. ábra)
 
            A tanároknak szóló egyik tippben (http://goo.gl/Ji5zjl) Azevedo részletesen leírja módszerének főbb jellegzetességeit. Szerinte a tanárok sokszor több órán keresztül foglalkoznak egy-egy nyelvtani kérdéssel, aztán viszont sokszor a hagyományos mechanikus gyakorlási módszerekkel gyakoroltatják be és értékelik a szerkezeteket a diákokkal. Ez viszont nem biztos, hogy jó visszajelzést nyújt a tanároknak az elsajátítás módjáról, mert a hagyományos feladatok sokszor stresszt és feszültséget okoznak a tanulókban.
Ezzel szemben a filmrészletek segítségével kiléphetnek az osztályterem világából, a nyelvet kontextusban gyakorolhatják. Nemcsak a nyelvtani struktúrákat gyakoroltathatják a feladatok, hanem fejleszthetik a szövegértést, a véleményalkotást. A tanulók feltevéseket, előrejelzéseket, fogalmazhatnak meg.
            A szakirodalom is alátámasztja a honlap által állítottakat. Jeremy Harmer (i. m. 282. o.) szerint a filmrészletek jól motiválják a tanulókat a tanulási folyamatban, főleg, ha kihívást jelentő feladatok is társulnak hozzá. A filmrészletekhez kapcsolódó nyelvtanulásnak az a nagy előnye, hogy a tanulók nemcsak hallják a nyelvhasználókat, hanem látják is, ami nagy mértékben segíti a megértést. Penny Ur leírja gyakorlati tanácsaiban (i. m. 81. o.), hogy képek használata hatékonnyá teszi a nyelvtan tanítását, mert a magyarázatot így jobban megjegyzik a diákok. A szerző leírja, hogy a nyelvtan gyakorlása akkor hatékony, ha különböző szinteken megy át az egyszerűtől a bonyolultig. A megértés, átlátás után a legegyszerűbb feladattípus mechanikus gyakorlás típusa, a magasabb szint már nyelvtani szerkezeteket gyakoroltat mondatkiegészítés, átírás vagy fordítás segítségével. Ennél is hatékonyabb, ha kommunikációban, kontextusban használják a tanulók a nyelvet. Ilyenkor kevésbé kötött, de bonyolultabb párbeszédeket vagy fogalmazásokat írnak.

A honlap szerkezete
Első ránézésre egy teljesen átlagos blogot látunk, ami ráadásul ömlesztve tárja elénk tartalmát (nincs felső menüsor, sem külön szűrő kereséshez). A bal oldalon időrendi sorrendben a posztok (feladatok) vannak, a jobb oldalon pedig információkat találhatunk a honlapról, illetve különböző szempontok alapján kereshetünk. Az oldal erőssége viszont a feltöltött tartalmában rejlik.
Az egyes posztok szerkezete hasonló mintát követ. A poszt címében megtalálható a film címe, majd a gyakorolni kívánt nyelvtani szerkezet neve (például a legutolsó november 15-i posztban - Despicable Me 2: Simple Past - Was / Were). Ezt követi egy kis ismertető a film plakátjával, majd a nyelvi szint megjelölésének címkéje található. A filmrészletet beágyazva láthatjuk. A filmrészlet alatt sorba szedve találhatjuk a feladatokat. A poszt legalján letölthetjük a filmet és a feladatokat egy külön wiki oldalról. Ennek akkor lehet jelentősége, ha az osztályteremben nincs vagy akadozik az internet. Így offline is levetíthetjük a tanulóknak a filmrészletet. Másrészt a feladatokat is újraszerkeszthetjük saját ízlésünk szerint. A posztok legalján kommentezésre is van lehetőség.
 
A blog jobb oldalán felülről lefelé ismertetném a feltöltött tartalmakat. Legfelül kapcsolatba léphetünk a blog szerkesztőjével, majd egy keresőablak található. Alatta feliratkozhatunk követőként. Tovább görgetve lefele megtekinthetjük az oldal által nyert díjakat, és használhatunk egy beágyazott portugál-angol szótárat. Lejjebb linket találhatunk a szerkesztő másik blogjához (Movie Segments for Warm-Ups and Follow-Ups – Filmrészletek órák kezdéséhez és befejezéséhez), majd elolvashatjuk a szerkesztő életrajzát. 

Ez alatt található a talán legfontosabb része a bal oldali sávnak, a nyelvtani témák felsorolása (Grammar Points). Itt a témák ábécésorrendben követik egymást egymás alatt, mellettük egy zárójelben levő számmal, ami azt jelzi, hogy hány feladat van már eddig feltöltve az adott témában. (Például: conditionals (21) – a feltételes módhoz kapcsolódóan 21 feladat van feltűntetve.)
A nyelvtani csoportok alatt a feladatok fel vannak sorolva nyelvi szintek alapján. A három nyelvi szinthez (kezdő, közép, haladó) körülbelül ugyanannyi feladat tartozik. A felsorolás alatt tanároknak módszertani segítség posztja áll segítő tippek címmel (Helpful Tips). Végül legalul az oldal megtekintési statisztikái látszanak, jól mutatva, hogy mennyire népszerű az oldal világszerte.

Az érdeklődő tanárok nemcsak nagyszámú feladat és videó között böngészhetnek, hanem a feltöltött feladatok alapján módszertanuk alapján maguk is készíthetnek feladatokat a kedvenc filmjük segítségével. A kommentek visszajelzései alapján a módszer nagyon hatékony: a diákok és a tanárok kifejezetten használhatónak tartják. A feladatlapok felépítése is tükrözi a módszertani ajánlásokat: a rövid felvezető motiválja a diákokat, a feladatok gyakoroltatnak, levezetésképpen szógyakorlással vagy véleményalkotással zárulnak.


Felhasznált irodalom
Jeremy Harmer: The Practise of English Language Teaching, Longman, 2001.
Penny Ur: A course in English Language Teaching, Cambridge, 2014.

A cikk megjelent: Közoktatási Vezető, 2016. január, 18-19. o.

No comments:

Post a Comment