Saturday, 12 November 2016

Fordított osztályterem – másképp (Gamifikáció és formatív értékelés)

Előadást tartottam a Tudós tanárok - Tanár tudósok konferencián.
Alább megtekinthető az előadás absztraktja is.
Az előadás prezentációja megtekinthető itt.
A szakirodalom alapján a fordított osztályterem elsősorban a munkamódszerek cseréjét jelenti (házi feladat, órai munka, tanári magyarázat tekintetében). A jó gyakorlat során viszont a döntés felcserélést vizsgáltam: a diákok dönthették el, hogy milyen szavakból írnak dolgozatot. Az A1/B2 szinten levő nyelvi előkészítős osztály természettudományi angol nyelvű szókincsfejlesztő órán vett részt. A 14-15 éves tanulók a következő években angol nyelven fogják tanulni a földrajzot, biológiát, fizikát; az előkészítő év ennek alapozását segíti. A diákokkal hat órás blokkban dolgoztuk fel a térképekről szóló tananyagot. Az egység végén házi feladatként a diákok készítettek maguknak egy 25 szavas szólistát a Qiuzlet online szókártyaprogramjában. Olyan szavakat, kifejezéseket kellett kiválasztaniuk, melyek újak, nehezen leírhatók vagy nehezen kiejthetők voltak. A szókártyákon egy szó vagy kifejezés és ezek angol jelentése szerepelt. A kész kártyacsomagot megosztották velem digitálisan, majd visszajeleztem nekik, hogy megfelelő-e a kártyacsomagjuk. Végül egy dolgozatot generáltam a szavakból a program segítségével. A felkészülésük során a diákok a program különböző gyakorló funkcióit használhatták. A dolgozatot a tanulók a saját maguk által korábban kiválasztott szavakból írták, egy-egy személyre szabott dolgozatot kaptak.
A jó gyakorlatot egy elégedettség-vizsgálattal zártam, melyben visszajelzést kértem a módszerről a diákoktól. Az előadásom végén összegezni szeretném a módszer előnyeit, korlátait és módosítási, alkalmazási lehetőségeit.


Mondria, J. A., & Mondria-De Vries, S. (1994). Efficiently memorizing words with the help of word cards and “hand computer”: Theory and applications. System, 22(1), 47-57.

Reinhardt, J., & Sykes, J. (2014). Special issue commentary: Digital game and play activity in L2 teaching and learning. Language Learning & Technology, 18(2), 2-8.

Hunya M. (2015) Fordított osztályterem: Tanulás másképp. Modern Iskola, 9(1), 37-39.

No comments:

Post a Comment