Sunday, 3 May 2015

Barátunk a wikiÖtletek a wikik iskolai felhasználásához
Mára a Wikipédia az internet egyik legtöbbet látogatott honlapjai között van. Bármilyen keresés során több, mint valószínű, hogy találkozunk egy Wikipédia szócikkel, amit akár információforrásként is alkalmazhatunk. A különböző wikiket viszont, mint például a Wikipédiát, nemcsak egyirányú olvasóként használhatjuk, hanem igazi web 2.0-es alkalmazásként információt cserélhetünk diákjainkkal is.

Mi az a wiki?
A wiki hawaii eredetű szó, és gyorsat jelent. (Érdekességképpen megjegyezhető a hawaii nyelv egyik tulajdonsága, ha valamit fokozni akar, akkor megismétli a szót: így például a nagyon gyors repülőtéri buszokat wiki wiki néven nevezi.) Az internet világában wikinek hívunk minden olyan oldalt, amit meghatározott szerkesztők, vagy éppen bárki szabadon szerkeszthet. A szerkesztés folyamatát mindenki nyomon követheti, és a mások által szerkesztett tartalmakat is módosíthatja. Közösségi médiáról van szó: igazi web2-es alkalmazás egy wiki, az internetes felhasználók nemcsak információfogyasztók, hanem tartalommegosztók is egyben. Mindenki lehet olvasója, szerkesztője, vagy írója az adott wikinek.

Hogyan működik a Wikipédia?
A Wikipédia a már ismertetett wiki és az enciklopédia szavak összerántásából ered. Alapvetően egy hatalmas, online, szabadon szerkeszthető lexikon. A statisztikák hatalmas számokról tanúskodnak: közel 300 nyelven majdnem 5 millió szócikket írtak meg önkéntesek ingyen. A digitális információs korszak egyik jelképének tartják, hiszen addig nem látott információmennyiséget gyűjtöttek össze a nem papíralapú közösségi projekt keretében. (1. ábra)
A Wikipédia szerkesztése három, egymással szorosan összefüggő alapelven nyugszik: ellenőrizhetőség, semleges nézőpont, nem első közlésforrás. Az első alapelv szerint a szócikkek forrásaira mindig utalni kell. Érdekes módon nem az igazságtartalom a legfontosabb ezen elv szerint, hanem a források visszakereshetősége. A második elv alapján fontos a szerkesztők számára a semleges nézőpont megtartása. Fontos, hogy az adott problémát több szemszögből bemutassák. Például, ha a Széchenyi-Kossuth vitáról ír valaki, akkor nem javasolt Kossuth érveiről húsz sort írni, míg Széchenyi érveit csak megemlíteni két sorban. Végül a Wikipedia nem hivatott új publikációkat, felfedezéseket megjelentetni, a feladata csupán annyi, hogy a meglevő forrásokat elemzi, összehasonlítja, vagy ezekből általánosabb következtetéseket von le. Szerintem a fenti alapelvek fontosak lehetnek diákjaink számára is, ha bármilyen tananyagot osztanak meg az interneten.

Megbízható-e a Wikipédia?
            A Wikipédia egy olyan információforrás, amit bárki – beleértve a lelkes laikusokat is, vagy nyilvánvalóan hiányos tudással rendelkezőket – szerkeszthet, sok hibát rejthet. Komoly forrásként egyáltalán nem ildomos hivatkozni rá tudományos-akadémikus művekben.
            Más részről viszont gondoljuk bele abba, hogy egy szakértők által szerkesztett nyomtatott enciklopédia is mennyi hibát rejthet. Érdekes játék lehet hibákat keresni a Wikipédiában olyan szócikkekben, amiben szakértőknek érezzük magunkat. Személy szerint eddig nem nagyon találtam nyilvánvaló hibákat az enciklopédiában. (Ennek ellenére sokszor találkoztam sekélyes szócikkekkel, bennünk kisebb elírásokkal vagy pongyola megfogalmazással.) Érdemes megnézni egy-egy szócikk szerkesztési történetét is (jobb felső menü - laptörténet). Itt láthatjuk, hogy az adott lapon mennyien dolgoztak, és kisebb változtatásokat is nagyobb viták előzhettek meg.
            Szerintem az általános iskolai vagy gimnáziumi oktatásban jól használható forrásként a Wikipédia. Hiszen általános kezdeti áttekintést adhat a diákoknak egy-egy témában. A kapott információ segítségével komolyabb források után is kutathatnak. Viszont fontos a pedagógusnak megismertetni a diákokkal a szerkesztés folyamatát. Fontos megjegyeznünk továbbá, hogy kritikával kezeljék az oldalakat (ez minden internetes forrásra igaz, nemcsak a Wikipédiára). Másrészt, ha felhasználják az adott forrást, mindenképpen utaljanak rá. Így taníthatjuk meg a tanulók számára a helyes forráskezelést.

Tanulói wikik
            A Wikipédia szerkesztői egyértelműen kérik, hogy pedagógusok ne adják fel házi feladatnak szócikkek írását motiválatlan diákoknak[1]. Ennek ellenére például projektmunka keretében hatékonyan lehet szerkeszteni oldalakat: ilyenkor a diákok csoportosan dolgozhatnak egy-egy szócikk kimunkálásán, és visszajelzéseket adhatnak egymásnak. Ebben az esetben a tanárok szerepe is más, nemcsak kiadja a házi feladatot, hanem ő is közös szerkesztőjévé válik az oldalnak.
            Iskolai feladat céljából nemcsak a Wikipédia használható fel, az interneten más olyan felületek is találhatók, amelyen egy iskolai csoport közösen hozhat létre dokumentumokat. Ilyen program lehet a PBworks[2] vagy a Wikifoundry[3]. Minkét program angol nyelvű ugyan, de alapfokú felhasználói nyelvtudással könnyen elsajátítható használatuk. Az oldalakat lehet nyilvánossá tenni, de le lehet korlátozni az adott közösségre (osztályra) is. A programok regisztráció után hasonló felülettel működnek. Oldalakat hozhatunk bennük létre, amelyet megoszthatunk szerkesztésre diákjainkkal. A programok szerkesztőablaka egy egyszerű szövegszerkesztő programot idéz. (2. ábra)
Ezeket a programokat jól lehet felhasználni bármilyen közös projektmunkához. Például érettségi tételek kidolgozásához. A diákok az általuk a kidolgozott tételek felöltik az elkészített felületre. A többiek egyrészt továbbszerkeszthetik a tételeket, de véleményezhetik azokat is. A pedagógus itt is fontos moderátor szereppel rendelkezik: visszajelzéseket ad a diákok munkájával kapcsolatban mennyiségi és minőségi szempontból. A pedagógus szerepe ezen kívül a netikett betartatása, például fel kell hívni a diákok figyelmét a kritikák helyes megfogalmazására, a mások által feltöltött tartalmak szerkesztésének elveire is.
Összességében jó barátunk lehet egy wiki az iskolai munkában, hasznos információforrás lehet a tanulók számára, illetve motiválhatja munkájukat a kollaboratív web 2.0-ás felhasználás. Viszont itt is fontos megtartani a kereteket, és a pedagógusnak koordinálnia kell a tanulók wikin történő munkáját.

No comments:

Post a Comment